۱۴ شهریور ۱٣۹٦
اطلاعیه مهم امور خوابگاهها

قابل توجه دانشجویان عزیز ورودی 1393 با اطلاع باشید  به علت محدودیت اسکان در خوابگاههای دانشکده با توجه به امتیاز بندی از شماره 23 به بعد ممکن است دانشکده از دادن خوابگاه به این عزیزان معذور باشد لذا می توانند جهت اجاره منزل در سطح شهر اقدام نمایند که در این راستا دانشکده مساعدت لازم جهت تحویل اقلام اساسی منزل و پرداخت وام تحصیلی، مسکن،ضروری به دانشجویان مذکور را خواهد داشت.

 

ردیف

امتیاز نهائی

StudentNum

FamilyName

Name

1

102.04

9313163017

فریدنی

مجتبی

2

99.45

9313152031

ابوعلی

محمدجواد

3

96.05

9313163022

خالویی خوزانی

علی

4

94.16

9313163011

حقیقی پوده

حسین

5

91.36

9313160029

رضایی

احسان

6

88.76

9313163019

کلباتانی

امیر حسین

7

88.55

9313160035

ملکی

علیرضا

8

88.50

9313152032

عسا کره

سجاد

9

83.04

9313160024

ارشادی

ارمان

10

80.88

9313161013

پورعلی مطوری

علی

11

80.56

9313152034

یوسفی

علی

12

79.94

9313162019

حسینی

سید سعید

13

79.18

9313162015

حسینی فشارکی

سیدعرفان

14

78.61

9313163016

حسین زاده

مهرداد

15

74.66

9313152019

اقایی

ایمان

16

73.76

9313163027

صادقی

سجاد

17

73.33

9313152015

هادی دستگردی

مهرداد

18

72.34

9313152007

عابدیان

محمد حسن

19

72.25

9313162018

نریمانی زمان ابادی

مبین

20

71.95

9313160027

رهبرجو

علی

21

70.94

9313162032

شعبانی

احمد

22

69.74

9313160026

حق نیا

امیرحسین

23

69.44

9313152005

اسماعیلی باغ ابریشمی

محمد

24

69.30

9313160011

منصوری

علیرضا

25

68.01

9313152009

رضایی

محمد

26

67.91

9313163015

بهزامیان

سروش

27

67.88

9313152014

نعل بندیان

حسین

28

67.59

9313162023

خودسیانی

اریان

29

67.26

9313152029

رنجبر کاهریزی

علی

30

67.24

9313163020

بیدرانی

علیرضا

31

67.08

9313163032

رضوی

سید محمد حسن

32

66.58

9313163007

پیرنیا

رضا

33

66.46

9313152006

اصلانی

حسین

34

66.34

9323160008

اباذری شهرضا

ادیب

35

66.20

9313152017

جدیدی

علی

36

65.93

9313163025

سلطانی

محمد

37

64.88

9313153355

جهانگیری

شهاب

38

63.39

9313160017

ثالثی

عرفان

39

61.68

9313160007

حسینی فشارکی

حسین

40

57.00

9323160005

نجفی خاتون ابادی

سجاد

41

56.83

9323160004

سلطانی

روزبه

42

50.00

9322018

رنجبرکاهریزی

رضا