۱۴ مرداد ۱٣۹٦
اولین همایش آشنایی با دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان برگزار شد

همایش آشنایی با دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان با سخنرانی ریاست محترم دانشکده، جناب آقای دکتر دارا معظمی و جناب آقای کاظم قلم چی، بنیان گذار کانون فرهنگی آموزش در روز یکشنبه 8 مرداد ماه برگزار گردید.