٠۴ مرداد ۱٣۹٦
کسب رتبه اول در مرحله نیمه نهایی بیست و دومین دوره المپیاد دانشجویی در رشته مهندسی مکانیک توسط آقای سید محمد میر معصومی کرمی

آقای سید محمد میر معصومی کرمی دانشجوی رشته مهندسی مکانیک این دانشکده ، در مرحله نیمه نهایی بیست و دومین دوره المپیاد دانشجویی موفق به کسب عنوان رتبه اول در این مسابقات گردیده است.