٠٣ مرداد ۱٣۹٦
کسب مقام ششم در اولین المپیاد ملی ورزش های همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور توسط دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

 

 

 

کسب مقام ششم در اولین المپیاد ملی ورزش های همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور توسط دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان را به اعضای تیم خانم ها (زهرا اکبری، مریم اکبری، مطهره محمدی، نگار عمو سلطانی، مریم نبی اله زاده و زهرا فیاضی)، سرپرست تیم (خانم فاطمه کشوری) و جامعه ورزش دانشکده تبریک عرض می نماییم.