٠٣ مرداد ۱٣۹٦
همایش یک روزه آشنایی با دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

 

همایش یک روزه آشنایی با دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

ویژه داوطلبان آزمون سراسری سال 1396 و 1397

با سخنرانی ریاست دانشکده جناب آقای دکتر دارا معظمی استاد تمام دانشگاه تهران

و با حضور جناب آقای کاظم قلم چی بنیان گذار کانون فرهنگی آموزش

 

زمان: یکشنبه 8 مرداد ماه ساعت 9 الی 11

مکان: دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان