۱٨ تیر ۱٣۹٦
ثبت نام عتبات دانشگاهیان

قابل توجه علاقمندان به ثبت نام عتبات دانشگاهیان

جهت ثبت نام دوره هفدهم عتبات دانشگاهیان می توانید تا تاریخ 1396/04/22 به آدرس اینترنتی www.labbayk.ir مراجعه فرمایید.