۱٣ تیر ۱٣۹٦
انعقاد تفاهم نامه بین دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان و سازمان توسعه منابع انرژی وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

 

انعقاد تفاهم نامه بین دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان و سازمان توسعه منابع انرژی وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
در راستای ماموریت­ها و وظایف محوله سازمان توسعه منابع انرژی(توان) در زمینه تامین انرژی­های نیروهای مسلح و به منظور تحقق اهداف تعیین شده سازمان در حوزه انرژی در صنایع دفاعی و انجام طرح های پژوهشی کاربردی و توسعه­ای با هدف دستیابی به دانش فنی مورد نیاز جهت اجرای پروژه­های صنایع دفاعی با نگاه به اصل توسعه پایدار و به منظور همکاری با سازمانها و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی جهت استفاده از امکانات و توانمندی متخصصان آنها و افزایش بهره وری در این زمینه و تعامل بیشتر بین صنعت و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی تفاهم نامه ای بین "دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان" و "سازمان توسعه منابع انرژی توان" منعقد گردید.