۲٧ اردیبهشت ۱٣۹٦
برنامه های دانشکده به مناسبت هفته خوابگاه ها

 

 

بازدید مسئولین از خوابگاه ها

 

 

 

 

 

 

جشنواره غذای خوابگاهی با همکاری شرکت شیر پاستوریزه پگاه

 

 

 

 

 

 

 

مسابقات ورزشی

 

 

 

 

 

 

اولین جشنواره دومینو