• افتخار آفرینی خانم بیتا آذران مهر در المپیاد ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر و صعود به المپیاد کشوری
  • برگزاری مراسم صبحگاهی زیارت عاشورا ویژه پرسنل و اساتید دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
امروز ۲٠ بهمن ۱٣۹۴ ٠۵:۴٧