• روز دانشجو گرامی باد
  • برگزاری کارگاه آموزش سبک تغذیه سالم و پیشگیری از اختلالات غذایی
  • برگزاری کارگاه آموزش کمک های اولیه روانشناختی
  • همایش بین المللی گفتمان مهدویت
امروز ۲۱ آذر ۱٣۹٧ ۲٣:٣٣