• همایش آشنایی با مهارت های زندگی با محوریت ورزش و تندرستی
  • همایش آشنایی با مهارت های زندگی با محوریت ورزش و تندرستی
  • برگزاری مراسم معارفه دانشجویان جدید
  • همایش بین المللی گفتمان مهدویت
امروز ٣٠ مهر ۱٣۹٧ ٠٨:۱٣