• قرآن دست‌نویس دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان به موزه آستان قدس رضوی اهداء شد
  • همایش وحدت حوزه و دانشگاه
  • مراسم هفته پژوهش و تقدیر از پژوهشگران برتر
امروز ٣ اسفند ۱٣۹۵ ٠۱:۴٧